Privacy en gegevensbeheer

In uw dossier wordt alleen de noodzakelijke informatie genoteerd. De informatie die u met mij deelt, zowel schriftelijke informatie, bijvoorbeeld een verwijsbrief, als informatie die u mij vertelt wordt met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Alle noodzakelijke inspanningen worden verricht om uw gegevens veilig te bewaren.

Indien u wenst, heeft u het recht om uw dossier in te zien, te laten wijzigen of vernietigen. Dossiers worden standaard na 5 jaar vernietigd. 

Uw gegevens worden nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming gedeeld met iemand anders. Soms is het raadzaam uw situatie te bespreken met uw huisarts of een andere deskundige. Wanneer dit nodig is, wordt dit vooraf met u besproken en kunt u aangeven of u hier wel of geen toestemming voor geeft.