Begeleiding bij een seksueel -/ intimiteitsprobleem

Intake
Een traject begint met een intakegesprek. Tijdens een intakegesprek brengen we de verschillende aspecten van uw hulpvraag in kaart, zoals: Wat is precies uw vraag? Wat speelt er allemaal mee?  Er is altijd een samenhang van diverse factoren die een rol spelen, zoals gedachten, emoties, lichamelijke factoren, de onderlinge communicatie, relationele aspecten, eerdere ervaringen, relationele-/seksuele vorming zoals opvoeding, maatschappelijke waarden en normen. Al deze factoren kunnen helpend of juist belemmerend zijn. Deze brengen we samen in kaart.

Vervolg
Door goed in kaart te brengen wat precies de vraag en het doel is en wat hier allemaal mee samenhangt, wordt steeds meer duidelijk wat er nodig is. In de vervolggesprekken praten we hierover verder en krijgt u informatie en advies. Ook bespreken we welk advies en/of oefeningen u thuis kunt toepassen. Deze adviezen zijn op uw persoonlijke vraag afgestemd; het is belangrijk dat het voor uzelf goed voelt!

Opstelling (systemisch werk)

In de afgelopen jaren heb ik een opleiding gevolgd in het systemisch werk bij het Hellinger Instituut in Groningen. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan in het werken met (familie-) opstellingen. Hierbij heb ik zowel ervaringen als ‘cliënt’, als ‘representant’ en als begeleider van opstellingen opgedaan. Ik merk dat het in sommige situaties goed is om de systemische dynamiek te onderzoeken middels een opstelling. Dit houdt in dat we onderzoeken welke patronen een rol spelen. Soms spelen bepaalde patronen al generaties mee. Een opstelling kan inzichten en ruimte geven. Wanneer ik werk met een opstelling, werk ik niet met andere representanten maar met vloerankers (een soort matjes) en neem ik zelf de rol van zowel coach als representant op me. Een opstelling kan ook los staan van een hulpvraag op het gebied van intimiteit-/seksualiteit.

Multidisciplinaire samenwerking

Soms blijkt gedurende de gesprekken dat er meer nodig is, bijvoorbeeld aanvullend onderzoek of behandeling door een arts, bekkenfysiotherapeut of andere vorm van ondersteuning. In dat geval overleg ik met u of ik met een deskundige mag overleggen of u door kan verwijzen. In sommige gevallen lopen twee trajecten naast elkaar, zoals het begeleidingstraject bij mij en een behandeltraject door een bekkenfysiotherapeut.