Begeleiding bij een seksueel probleem

Intake
Een traject begint met een intakegesprek. Tijdens een intakegesprek brengen we de verschillende aspecten van uw hulpvraag in kaart, zoals: Wat is precies uw vraag of probleem? Wat is het doel waaraan u wilt werken? Wat heeft u zoal ondernomen om het probleem te verhelpen?

Er is altijd een samenhang van diverse factoren die een rol spelen, zoals gedachten, emoties, lichamelijke factoren, de onderlinge communicatie, relationele aspecten, eerdere ervaringen, relationele-/seksuele vorming zoals opvoeding, maatschappelijke waarden en normen. Al deze factoren kunnen helpend of juist belemmerend zijn. Deze brengen we samen in kaart.

 

Vervolg
Door goed in kaart te brengen wat precies de vraag en het doel is en wat hier allemaal mee samenhangt, wordt steeds meer duidelijk wat er nodig is om uw situatie te verbeteren. In de vervolggesprekken praten we hierover verder en krijgt u informatie en advies. Ook bespreken we welk advies en/of oefeningen u thuis kunt toepassen. Deze adviezen zijn op uw persoonlijke vraag afgestemd. In het volgende gesprek evalueren we hoe u het advies en de oefeningen heeft kunnen toepassen. Gemiddeld duurt een traject 5 tot 10 gesprekken. Een gesprek duurt ongeveer 50 à 60 minuten.

 

Multidisciplinaire samenwerking

Soms blijkt gedurende de gesprekken dat er meer nodig is, bijvoorbeeld aanvullend onderzoek of behandeling door een arts, bekkenfysiotherapeut of andere vorm van ondersteuning. In dat geval overleg ik met u of ik met een deskundige mag overleggen of u door kan verwijzen. In sommige gevallen lopen twee trajecten naast elkaar, zoals het begeleidingstraject bij mij en een behandeltraject door een bekkenfysiotherapeut.